Artykuły
Artykuł
Nukleotydy dietetyczne – zastosowanie w chorobach i zaburzeniach metabolicznych, immunologicznych i neurologicznych (cz. II)
Ten artykuł przedstawia znaczenie nukleotydów pirymidynowych, takich jak urydyna i cytydyna, w suplementacji dietetycznej. Dowiesz się, jak te nukleotydy przyczyniają się do syntezy mózgowych fosfolipidów i są niezbędnymi składnikami błon biologicznych. Artykuł omawia również rolę urydyny w metabolizmie glukozy, lipidów i aminokwasów oraz jej wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, sen, epilepsję, stwardnienie rozsiane i pamięć.
Autor:
Edyta Węcławska
Przeczytaj artykuł
Artykuł
Suplementacja nukleotydami dietetycznymi w świetle badań naukowych
Ten artykuł o nukleotydach dietetycznych opowiada o ich ważnej roli w dietoterapii i funkcjonowaniu naszego organizmu. Nukleotydy pełnią kluczową funkcję jako budulec komórkowego kodu genetycznego, są wykorzystywane do produkcji białek i mają pozytywny wpływ na układ odpornościowy oraz procesy regeneracji tkanek.
Autor:
Edyta Węcławska
Przeczytaj artykuł
Artykuł
Przegląd wybranych nukleotydów w aspekcie suplementacji dietetycznej. Urydyna i cytydyna
Urydyna jako składnik diety nie jest toksyczna i ma łatwy dostęp do mózgu, dlatego stanowi atrakcyjną alternatywę dla wsparcia, regeneracji i leczenia centralnego układu nerwowego. Badania opisują wielopłaszczyznowe działanie urydyny z cytydyną. Z tego artykułu dowiesz się na jakie narządy wpływa ich biologiczne działanie oraz jakie funkcje fizjologiczne pełnią one w organizmie.
Autor:
Edyta Węcławska
Przeczytaj artykuł
Artykuł
Nukleotydy dietetyczne – wsparcie w dietoterapii chorób i zaburzeń metabolicznych, immunologicznych i neurologicznych
Bez nukleotydów i ich pochodnych czyli podstawowych cegiełek budulcowych organizm nie byłby w stanie podejmować kluczowych procesów regeneracyjnych na wielu płaszczyznach fizjologicznych. W tym artykule znajdziesz opisy m.in. budowy nukleotydu, źródeł nukleotydów, ich funkcji na poziomie komórkowym oraz potencjalnych klinicznych zastosowań nukleotydów.
Autor:
Edyta Węcławska
Przeczytaj artykuł
Artykuł
Nukleotydy dietetyczne w zachowaniu zdrowia
Nukleotydy dietetyczne cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony wielu osób szukających nowych sposobów na poprawę zdrowia czy wzmocnienie odporności.
Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób suplementować nukleotydy i czy jest to bezpieczne to koniecznie przeczytaj ten artykuł.
Autor:
Joanna Jurek
Przeczytaj artykuł
Artykuł
Nukleotydy dietetyczne i laktoferyna – innowacyjne rozwiązanie w gabinecie dietetyka
Badania sugerują, że zarówno nukleotydy, jak i laktoferyna mogą przyczynić się do poprawy kondycji jelit i ogólnego stanu zdrowia poprzez wpływ na mikrobiotę jelitową. Ten artykuł dokładnie przedstawia funkcje, które pełni laktoferyna w organizmie, jej zalety oraz przypadki kiedy powinna być suplementowana.
Autor:
Agata Laskowska
Przeczytaj artykuł
Artykuł
Nukleotydy dietetyczne w zachowaniu zdrowia
Nukleotydy dietetyczne mają korzystny wpływ na metabolizm lipidów, odporność, rozwój i naprawę tkanek, dlatego są popularnym wyborem jako suplementy diety. Mogą wspomagać odporność organizmu w okresach jesienno-zimowej chandry, a ich właściwości regeneracyjne i budulcowe są godne uwagi.
Autor:
Joanna Jurek
Przeczytaj artykuł
Artykuł
Nukleotydy dietetyczne – nieoceniona pomoc w chorobach jelit i nie tylko
Nukleotydy dietetyczne to całkowicie nowatorski i przełomowy element dietoterapii, ten artykuł pozwala na zgłębienie wiedzy dotyczącej budowy nukleotydów, ich źródeł, znaczenia dla organizmu człowieka oraz korzyści wynikających z ich suplementacji. W miarę powstawania i publikowania kolejnych badań nukleotydy mogą stać się elementem przełomowym, który bardzo pozytywnie wpłynie na nasze życie
Autor:
Joanna Jurek
Przeczytaj artykuł
Artykuł
Nukleotydy dietetyczne – zastosowanie w chorobach i zaburzeniach metabolicznych, immunologicznych i neurologicznych (cz. I)
Artykuł omawia znaczenie nukleotydów jako podstawowych cząsteczek strukturalnych DNA i RNA oraz ich roli w metabolizmie organizmu. Nukleotydy są niezbędne do kluczowych procesów fizjologicznych, takich jak regeneracja komórek, synteza kwasów nukleinowych i produkcja energii. Niedobór nukleotydów może prowadzić do zaburzeń immunologicznych i regeneracyjnych, dlatego suplementacja może być wskazana w niektórych sytuacjach, takich jak stany zapalne czy regeneracja jelit.
Autor:
Edyta Węcławska
Przeczytaj artykuł
Przypisy

[1] Rodwell V.W.., Bender D.A., Botham K.M. i wsp., Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa 2018, str. 428-465
[2] Hess J.R., Greenberg N.A.: The Role of Nucleotides in the Immune and Gastrointestinal Systems: Potential Clinical Applications, Nutrition in Clinical Practice, Volume 27 Number 2, April 2012, S: 281-294.
[3] ibidem
[4] Carver JD., Dietary nucleotides: effects on the immune and gastrointestinal systems, Acta Pædiatr 1999; Suppl 430: 83–8. Stockholm. ISSN 0803–5326
[5] Carver JD. Dietary nucleotides: cellular immune, intestinal and hepatic system effects. J Nutr. 1994;124(1)(suppl):144S-148S.
[6] Van Buren CT, Kulkarni AD, Rudolph FB. The role of nucleotides in adult nutrition. J Nutr. 1994;124(1)(suppl):160S-164S.
[7] Hess J.R., Greenberg N.A.: The Role of Nucleotides in the Immune and Gastrointestinal Systems: Potential Clinical Applications, Nutrition in Clinical Practice, Volume 27 Number 2, April 2012, S: 281-294.
[8] Van Buren CT, Kulkarni AD, Rudolph FB. The role of nucleotides in adult nutrition. J Nutr. 1994;124(1)(suppl):160S-164S.
[9] Dobolyi A., Juhász G., Kovács Z. i wsp., Uridine Function in the Central Nervous System, Current Topics in Medicinal Chemistry, 2011, 11, 1058-1067
[10] Carver JD. Dietary nucleotides: cellular immune, intestinal and hepatic system effects. J Nutr. 1994;124(1)(suppl):144S-148S.
[11] Griffiths RD. Specialized nutrition support in critically ill patients. Curr Opin Crit Care. 2003;9(4):249-259.