Zastosowanie nukleotydów dietetycznych u dzieci

Nukleotydy to związki organiczne, które są niezbędne we wszystkich żywych organizmach. Działają jako elementy budulcowe DNA i RNA, które zawierają całą naszą informację genetyczną. Nukleotydy odgrywają również kluczową rolę w metabolizmie i energii. Transportują energię w postaci ATP do zasilania różnych części komórki. Nukleotydy dietetyczne występują w wysokich stężeniach w mleku matki i są uważane za warunkowo niezbędne składniki odżywcze w okresie niemowlęcym. Przypuszcza się, że wysokie spożycie nukleotydów wyjaśnia niektóre korzyści z karmienia piersią w porównaniu z karmieniem mieszanką modyfikowaną i wspomaga wzrost niemowląt.

Poznaj nukleotydy dietetyczne polskiej marki NucleoCare – opracowane naukowo kompozycje najwyższej jakości składników wspierające organizm w szybszej odbudowie komórek odpornościowych i błony śluzowej jelit. Wypróbuj nowoczesną suplementację NucleoCare!

Nukleotydy w żywieniu niemowląt

Stężenie wolnych nukleotydów w mleku ludzkim jest także wyższe niż w mleku krowim. Ponieważ mleko krowie jest najczęściej używane do sporządzania preparatów mlecznych dla niemowląt, większość formuł jest uzupełnionych nukleotydami w celu zwiększenia stężenia do poziomu, który jest podobny do występującego w mleku ludzkim.

Praktyka ta jest uzasadniona badaniami, które wykazały, że niemowlęta, które otrzymały nukleotydy w swojej mieszance, były mniej narażone na biegunkę, a także lepiej reagowały na szczepienia, wytwarzając więcej przeciwciał i innych komórek odpornościowych.

Udokumentowano, także, iż niemowlęta urodzone w terminie, które miały poważne wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu, miały lepszy wzrost nadrabiania, gdy nukleotydy były zawarte w ich preparatach mlecznych. Przyczyna lepszego wzrostu może być związane z poprawą funkcji odpornościowej, usprawnienie funkcji jelit i lepszy metabolizm kwasów tłuszczowych. Wykazano, że wszystkie te czynniki zależą od prawidłowej podaży nukleotydów. Dlatego prawdopodobnie zapotrzebowanie na nukleotydy jest większe u niemowląt i małych dzieci w porównaniu z dorosłymi. Nukleotydy są zatem warunkowo niezbędnymi składnikami odżywczymi dla niemowląt i starszych dzieci.

Rola nukleotydów w rozwoju jelit

Enterocyty, czyli komórki jelita cienkiego wraz z komórkami mózgowymi i szpikiem kostnym mają ograniczoną zdolność do syntetyzowania nukleotydów od nowa.

Komórki te są zatem zależne od nukleotydów pokarmowych, które są wchłaniane z przewodu pokarmowego lub syntetyzowane przez inne komórki. Większość nukleotydów w diecie jest wchłanianych jako nukleozydy, a następnie są refosforylowane w enterocytach. Jest to stosunkowo wydajny proces i wchłanianie ponad 90% nukleotydów z diety. Jednak większość puryn jest metabolizowana do kwasu moczowego w komórkach jelita cienkiego i tylko niewielkie ilości pojawiają się w komórkach wątroby. Dlatego spożycie nukleotydów jest następstwem wzrostu ekspresji i aktywności enzymów zaangażowanych w funkcjonowanie metabolizmu. W przeciwieństwie do puryn, stosunkowo duże ilości dietetycznych pirymidyn są transportowane z enterocytów do żyły wrotnej wątroby. Nukleotydy dietetyczne wspomagają także wzrost i dojrzewanie komórek nabłonka jelitowego. Wykazano, że nukleotydy dietetyczne mogą potęgować tworzenie się białka śluzówkowego, zwiększając tym samym stężenie DNA i długość kosmków w jelicie cienkim. Rozwój przewodu pokarmowego bezpośrednio wpływa na stopień odżywienia dzieci oraz wchłanianie substancji odżywczych.

Rola nukleotydów w rozwoju i utrzymaniu układu odpornościowego

Czynniki dietetyczne odgrywają rolę w odpowiedzi przeciwciał na immunizację niemowląt. Niemowlęta karmione mlekiem modyfikowanym wzbogaconym nukleotydami lepiej reagowały na immunizację, o czym świadczy wzrost odpowiedzi humoralnych przeciwciał i zwiększone wytwarzanie cytokin.

Deprywacja nukleotydów spowodowała również spadek aktywności fagocytów oraz zahamowanie dojrzewania limfocytów, będących podstawą odpowiedzi odpornościowej swoistej.

W związku z tym istnieje zwiększone zapotrzebowanie na nukleotydy w okresach walki z infekcjami. Nukleotydy dietetyczne są potrzebne do sprawnego funkcjonowania układu odpornościowego u niemowląt i małych dzieci.

Podsumowanie

Wzbogacona w nukleotydy dieta zapewnia korzystne działanie biologiczne i wpływ na wczesny etap życia człowieka. Uzupełnienie odżywek dla niemowląt nukleotydami do poziomu zbliżonego, który znajduje się w mleku matki, jest szeroko stosowany. Ta praktyka jest dobrze udokumentowana ze względu na pozytywne reakcje nukleotydów na rozwój układu jelitowego i proliferacje komórek nabłonka jelitowego.

Oprócz udokumentowanego efektu nukleotydów na integralność enterocytów i kosmków jelitowych, ostatnie dowody sugerują również, że nukleotydy mają pozytywny wpływ na mikroflorę jelitową. Włączenie nukleotydów dietetycznych spowoduje zatem zwiększone stężenie bakterii probiotycznych w przewodzie pokarmowym. To z kolei będzie zmniejszać stężenie bakterii chorobotwórczych dzięki wykluczeniu konkurencyjnemu. Połączone działanie nukleotydów w przewodzie pokarmowym to poprawa integralności jelit, co spowoduje lepsze wchłanianie składników odżywczych i poprawi florę mikrobiologiczną, która będzie przyczyniało się do zmniejszenia częstości występowania biegunek u niemowląt i dzieci.

Korzystny wpływ nukleotydów na rozwój i zdrowie układu odpornościowego jest dobrze udokumentowany. Układy humoralne i komórkowe mają osłabione funkcjonowanie u zwierząt karmionych dietą beznukleotydową. Niemowlęta i dzieci, które są zestresowane lub mają obniżoną odporność mogą mieć szczególne korzyści z odżywiania bogatego w nukleotydy.

Bibiliografia:

  1. Carver, J. D., B. Pimentel, W. I. Cox, and L. A. Barness. 1991. Dietary nucleotide effects upon immune function in infants. Pediatrics.
  2. Pickering, L. K., D. M. Granoff, J. R. Erickson, M. L. Masor, C. T. Cordle, J. P. Schaller, T. R. Winship, C. L. Paule, and M. D. Hilty. 1998. Modulation of the immune system by human milk and infant formula containing nucleotides. Pediatrics.
  3. Yu, V. Y. 1998. The role of dietary nucleotides in neonatal and infant nutrition. Sing. Med. J.
  4. Yamamoto, S., Wang, M. F., Adjei, A. A., & Ameho, C. K. 1997. Role of nucleosides and nucleotides in the immune system, gut reparation after injury, and brain function. Nutrition.
  5. Uauy, R., R. Quan, and A. Gil. 1994. Role of nucleotides in intestinal development and repair: Implications for infant nutrition
  6. Fanslow, W. C., A. D. Kulkarni, C. T. Van Buren, and F. B. Rudolph. 1988. Effect of nucleotide restriction and supplementation on resistance to experimental murine candidiasis. J. Parenter. Enteral. Nutr.