Nukleotydy w szerszym
ujęciu naukowym
Czym są nukleotydy?
Jaka jest rola nukleotydów w organizmie?
Co mówią badania?
Czym są nukleotydy?

Nukleotydy są związkami organicznymi, które stanowią podstawowe elementy budulcowe dla informacji genetycznej komórek naszego organizmu, kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz innych złożonych nukleotydów (tzw. polinukleotydy), jak Adenozynotrójfosforan (ATP) i guanozynotrójfosforan (GTP), a także ich cykliczne odpowiedniki, cykliczny adenozynomonofosforan (cAMP) i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), które stanowią główne źródło energii, a także uczestniczą w szlakach sygnałowych¹.

Cząsteczka nukleotydu składa się z reszty cukrowej – pentozy (w przypadku DNA jest to deoksyryboza, natomiast w RNA jest to ryboza), co najmniej jednej reszty fosforanowej połączonej z jedną z pięciu heterocyklicznych zasad azotowych².

Te z kolei, w zależności od struktury, możemy podzielić na zasady purynowe – adenina (A) oraz guanina (G), oraz zasady pirymidynowe – cytozyna (C), tymina (T), i uracyl (U). Nukleotydy mogą zostać wytworzone bezpośrednio w komórce (tzw. synteza de novo) lub mogą zostać odzyskane w ramach rozpadu RNA i DNA, a także mogą zostać dostarczone w ramach źródeł pokarmowych (nukleotydy dietetyczne).

Warto dodać, że w zależności od rodzaju tkanki oraz fazy jej cyklu udział poszczególnych procesów w utrzymaniu niezbędnej ilości nukleotydów będzie się różnił. Istotny jest fakt, że pobranie nukleotydów z pokarmu jest jednym z najefektywniejszych i najmniej energochłonnych sposobów ich pozyskania przez organizm³.

Rola nukleotydów w organizmie ludzkim

Podstawową funkcją nukleotydów w organizmie człowieka jest synteza/wytwarzanie DNA oraz RNA, co może mieć znaczenie dla regeneracji i naprawy tkanek, syntezy białek i cyklu komórkowego.

Główne role nukleotydów w organizmie człowieka³:

• Stanowią substraty dla kwasów nukleinowych i są podstawą odbudowy komórek

• Uczestniczą w procesie wytwarzania, magazynowania i przekazywania energii (tzw. metabolizm energetyczny)

• Pośredniczą w komunikacji między komórkami

• Uczestniczą w procesach enzymatycznych

• Stanowią składniki budulcowe dla enzymów i koenzymów

Czym są nukleotydy
dietetyczne?

Nukleotydy dietetyczne (dNT) są to formy nukleotydów dostarczanych do organizmu drogą pokarmową. Źródłem nukleotydów dietetycznych mogą być określone typy pożywienia np. podroby, kawior, owoce morza, soja i wołowina.

Niestety współczesna dieta może w określonych przypadkach okazać się niewystarczająca do zapewnienia organizmowi ich wystarczającej ilości. Dlatego właśnie nukleotydy dietetyczne są określane mianem warunkowo niezbędnych składników pokarmowych⁶ .

Zewnętrzna podaż nukleotydów dietetycznych może być wskazana w sytuacjach obciążenia organizmu, w szczególności wzrostu i rozwoju, regeneracji po urazie, infekcji i niektórych stanach chorobowych. W takich sytuacjach organizm często nie ma zasobów wewnętrznych do wytworzenia wystarczającej ilości DNA i RNA wymaganej do utrzymania, naprawy i odbudowy komórek w celu swojego odpowiedniego funkcjonowania.

W szczególności dotyczy to komórek podlegających szybkiej rotacji, np. w tkankach nabłonka jelita, czy też komórek w układzie odpornościowym. Badania naukowe, w których oceniano podawanie preparatów odżywczych, które w swoim składzie zawierały nukleotydy w połączeniu z innymi substancjami odżywczymi, sugerują, że mogą one mieć wpływ na wsparcie organizmu w przypadku konieczności regeneracji, przy spadku odporności lub w innych przewlekłych dolegliwościach.

Działanie nukleotydów na organizm w świetle badań

W ostatnich latach prowadzony był szereg badań dotyczących możliwości zastosowania nukleotydów i ich wpływu na poszczególne obszary funkcjonowania różnych układów organizmu.

Odporność organizmu

Zastosowanie przez 60 dni suplementu nukleotydowego, składającego się z urydyny, cytydyny, tyminy, prekursorów nukleotydów adenozyny i guanozyny oraz RNA, u wytrenowanych mężczyzn, poddanych dodatkowo treningowi o wysokiej intensywności, przyczynił się do zwiększenia poziomu immunoglobuliny IgA w ślinie w porównaniu z placebo i grupami kontrolnymi.

Co ciekawe, suplementowana grupa miała również niższy powysiłkowy poziom kortyzolu⁴,⁵.

Ponadto, zwiększenie dostępności nukleotydów w diecie wpływało na przywrócenie sprawności odpowiedzi immunologicznej. W tym przypadku suplementacja AMP, GMP i UMP przyczyniła się do zwiększenia produkcji immunoglobulin, w tym IgG i IgM⁷.

Zapobieganie infekcji

Zastosowanie suplementacji nukleotydami (uracyl lub adenina) wpływało na odporność na infekcje bakteryjne i grzybicze, zwłaszcza w przypadku Staphylococcus aureus i Candida albicans⁸,⁹.

Redukcja
stanów zapalnych

Nukleotydy dietetyczne mają związek z redukcją stresu oksydacyjnego, który towarzyszy stanom zapalnym i immunosupresji.

W tym przypadku, podanie adenozyny i ATP w ramach wlewów dożylnych, poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych, wspomagało leczenie wstrząsu krwotocznego, nadciśnienia płucnego, a także niedokrwienia tkanek¹⁰,¹¹,¹².

Regeneracja jelita
po przeszczepie jelita
cienkiego

Doświadczenie na modelu zwierzęcym wykazało, że wzbogacenie diety o mieszaninę złożoną zarówno z nukleotydów jak i nukleozydów, w składzie inozyna, cytydyna 5′-guanylanu sodu, urydyna i tymidyna pozytywnie wpłynęła na rozwój kosmków jelitowych we fragmencie przeszczepionego jelita, jak i części natywnej¹³.

Co więcej, przyjmowanie nukleotydów w diecie sprzyjało przyspieszonej regeneracji błony śluzowej jelit u starszych szczurów nawet w przypadku, kiedy były one okresowo pozbawione dostępu do pokarmu¹⁴.

Suplementacja nukleotydami wpływała na naprawę błony śluzowej jelit uszkodzonej w wyniku przewlekłej biegunki (np. u osób z nietolerancją laktozy) i niedożywienia ¹⁵,¹⁶. Suplementacja nukleotydami dietetycznymi poprawiała czynność jelit podczas przewlekłej biegunki¹³,¹⁷.

Regeneracja i wsparcie
funkcji wątroby

Suplementacja nukleotydami wpływała na profilaktykę stłuszczenia wątroby u zwierząt, po poprzedniej ekspozycji na działanie czterochlorku węgla (Fontana i wsp., 1999)¹⁸. Suplementacja nukleotydami dietetycznymi pozytywnie wpływała na wzrost i naprawę wątroby¹⁹.

Dodanie mieszaniny nukleozydów i nukleotydów do aminokwasów i glukozy, podawanych w ramach żywienia pozajelitowego pozytywnie wpłynęła na metabolizm azotu i czynność wątroby u zwierząt z uszkodzeniem wątroby wywołanym; porównywalnym z wirusowym zapaleniem wątroby u ludzi²⁰.

Suplementacja nukleotydami dietetycznymi pomagała w naprawie uszkodzeń strukturalnych komórek (hepatocytów) spowodowanych przez marskość wątroby w ciągu 2 tygodni²¹. Natomiast zwiększenie podaży adenozyny w diecie przyczyniło się do zwiększenia ilości energii w formie ATP w hepatocytach zwierząt z niedokrwieniem wątroby; co z kolei ułatwiło powrót do zdrowia po przebytym urazie²².

Odżywianie specjalistyczne
(immuno-żywienie)

Włączenie nukleotydów do składu diet specjalistycznych skierowanych na wspieranie układu odpornościowego, w których skład wchodziły nukleotydy dietetyczne, arginina i olej rybi, potencjalnie przyczyniło się do zmniejszenia epizodów infekcji, a także liczby dni wymagających hospitalizacji w szpitalu u pacjentów w stanie krytycznym²³.

Pomimo, że pojawia się coraz więcej dowodów na to, że nukleotydy dostarczane w ramach diety lub bezpośredniej suplementacji mogą wspierać niektóre z funkcji organizmu,a także wspomagać procesy regeneracji, zawsze warto skonsultować ich stosowanie z lekarzem.

Polecane
suplement diety
Laktoferin Nucleo
Laktoferin Nucleo to dedykowane połączenie pięciu czystych nukleotydów dietetycznych, najwyższej jakości laktoferyny oraz łagodnej witaminy C.
suplement diety
Nucleozin Complete
Nucleozin Complete to starannie opracowane połączenie kompleksu pięciu czystych nukleotydów dietetycznych oraz dwóch łatwo przyswajalnych, organicznych form cynku (cytrynianu i glukonianu cynku).
suplement diety
Nucleoplex
Nucleoplex to dedykowany produkt przeznaczony dla osób wymagających dodatkowej suplementacji monofosforanu urydyny.
suplement diety
Collagen Nucleo
Collagen Nucleo to specjalnie opracowane połączenie kolagenu rybiego i wołowego, witaminy C oraz kompleksu pięciu nukleotydów dietetycznych.
suplement diety
Nucleobutin Forte
Nucleobutin Forte to specjalnie opracowane połączenie otoczkowanego maślanu sodu oraz kompleksu pięciu nukleotydów dietetycznych.
Przypisy

 

 1. Kukliński B.: Mitochodria, Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii, Mito-pharma, wyd. I, Gorzów Wielkopolski 2017, str. 71.
 2. R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes, Victor W. Rodwell, Biochemia Harpera, Wydanie III, PZWL 1995 Warszawa, S: 415-425.
 3. Hess J.R., Greenberg N.A.: The Role of Nucleotides in the Immune and Gastrointestinal Systems: Potential Clinical Applications, Nutrition in Clinical Practice, Volume 27 Number 2, April 2012, S: 281-294.
 4. McNaughton L, Bentley DJ, Koeppel P. The effects of a nucleotide suplement on salivary IgA and cortisol after moderate endurance exercise. J Sports Med Phys Fitness. 2006;46(1):84-89.
 5. McNaughton L, Bentley D, Koeppel P. The effects of a nucleotide suplement on the immune and metabolic response to short term, high intensity exercise performance in trained male subjects. J Sports Med Phys Fitness. 2007;47(1):112-118.
 6. Schloerb P.R. Immune-enhancing diets: products, components, and their rationales. JPEN J Parenter Enteral Nutr., 2001; 25(2); (suppl): S3–S7.
 7. Navarro J, Ruiz-Bravo A, Jimenez-Valera M, Gil A. Modulation of antibody-forming cell and mitogen-driven lymphoproliferative responses by dietary nucleotides in mice. Immunol Lett. 1996;53(2-3):141-145.
 8. Kulkarni AD, Fanslow WC, Drath DB, Rudolph FB, Van Buren CT. Influence of dietary nucleotide restriction on bacterial sepsis and phagocytic cell function in mice. Arch Surg. 1986;121(2):169-172. 
 9.  Fanslow WC, Kulkarni AD, Van Buren CT, Rudolph FB. Effect of nucleotide restriction and supplementation on resistance to experimental murine candidiasis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1988;12(1):49-52.
 10. Harkema JM, Chaudry IH. Magnesium-adenosine triphosphate in the treatment of shock, ischemia, and sepsis. Crit Care Med. 1992;20(2):263-275. 
 11. Kato M, Shiode N, Teragawa H, et al. Adenosine 5′-triphosphate induced dilation of human coronary microvessels in vivo. Intern Med (Tokyo, Japan). 1999;38(4):324-329.
 12. Sommerschild HT, Kirkeboen KA. Adenosine and cardioprotection during ischaemia and reperfusion—an overview. Acta Anaesthesiol Scand. 2000;44(9):1038-1055.
 13. Tsujinaka T, Kishibuchi M, Iijima S, et al. Nucleotides and intestine. J Parent Ent Nutr 1999; 23:S74±S77.
 14. Ortega MA, Nunez MC, Gil A, Sanchez-Pozo A. Dietary nucleotides accelerate intestinal recovery after food deprivation in old rats. J Nutr. 1995;125(6):1413-1418.
 15. Nunez MC, Ayudarte MV, Morales D, Suarez MD, Gil A. Effect of dietary nucleotides on intestinal repair in rats with experimental chronic diarrhea. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1990;14(6):598-604.
 16. Bueno J, Torres M, Almendros A, et al. Effect of dietary nucleotides on small intestinal repair after diarrhoea: histological and ultrastructural changes. Gut. 1994;35(7):926-933.
 17. Uauy R, Stringel G, Thomas R, Quan R. Effect of dietary nucleosides on growth and maturation of the developing gut in the rat. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1990;10(4):497-503.
 18. Fontana L, Moreira E, Torres MI, et al. Effects of dietary polyunsaturated fatty acids and nucleotides on tissue fatty acid profiles of rats with carbon tetrachloride-induced liver damage. Clin Nutr 1999; 18:93±101.
 19. Carver JD. Dietary nucleotides: cellular immune, intestinal and hepatic system effects. J Nutr. 1994;124(1)(suppl):144S-148S.
 20. Ogoshi S, Iwasa M, Kitagawa S, et al. Effects of total parenteral nutrition with nucleoside and nucleotide mixture on D-galactosamine-induced liver injury in rats. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1988;12(1):53-57.
 21. Torres-Lopez MI, Fernandez I, Fontana L, Gil A, Rios A. Influence of dietary nucleotides on liver structural recovery and hepatocyte binuclearity in cirrhosis induced by thioacetamide. Gut. 1996;38(2):260-264.
 22. Palombo JD, Bowers JL, Clouse ME, McCullough A, Forse RA, Bistrian BR. Hepatic utilization of exogenous nucleotide precursors for restoration of ATP after cold ischemia in rats. Am J Clin Nutr. 1993;57(3):420-427.
 23. Beale RJ, Bryg DJ, Bihari DJ. mmunonutrition in the critically ill: a systematic review of clinical outcome. Crit Care Med 1999, 27:2799±2805.