Kwas masłowy przy chorobach jelit

Mikroflora jelitowa składa się z bilionów mikroorganizmów, w tym bakterii, wirusów, grzybów i pierwotniaków. Różnorodne substraty dietetyczne są wykorzystywane przez te drobnoustroje do produkcji szeregu metabolitów, z których niektóre są korzystne dla gospodarza.

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), czyli octan, propionian i maślan, stanowią zdecydowaną większość SCFA w jelicie grubym człowieka. Syntetyzowane są przez mikrobiom jelitowy i pełnią ważną rolę ochronną. Maślan jest preferowanym źródłem energii dla komórek nabłonka okrężnicy.

Dobrze zbilansowana dieta, bogata w probiotyki, prebiotyki i błonnik, jest najlepszym źródłem maślanu. SCFA, w tym endogenny kwas masłowy, powstają w wyniku bakteryjnej fermentacji niestrawnych węglowodanów, takich jak polisacharydy nieskrobiowe, skrobia oporna, oligosacharydy (np. inulina i oligofruktoza), disacharydy (np. laktoza) oraz alkohole cukrowe (np. sorbitol i mannitol). Skrobia oporna wpływa szczególnie korzystnie na wzrost bakterii wytwarzających kwas masłowy w jelitach. Typy bakterii, które w znaczącym stopniu odpowiadają za produkcję maślanu, to Firmicutes i Bacteroides. Kwas masłowy wykazuje wielokierunkowy, korzystny wpływ na zdrowie człowieka, w tym na zdrowie jelit.

Poznaj nukleotydy dietetyczne polskiej marki NucleoCare – opracowane naukowo kompozycje najwyższej jakości składników wspierające organizm w szybszej odbudowie komórek odpornościowych i błony śluzowej jelit. Wypróbuj nowoczesną suplementację NucleoCare!

 

Zastosowanie kliniczne kwasu masłowego:

 

  • nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna,
  • zespół jelita nadwrażliwego (IBS), zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (zaburzenia rytmu wypróżnień, wzdęcia, czynnościowe bóle brzucha),
  • zapalenie jelit po radioterapii i chemioterapii,
  • zapalenie jelita wyłączonego z pasażu,
  • stany po zabiegach resekcyjnych w obrębie jelit,
  • choroba uchyłkowa jelit,
  • biegunki o różnej etiologii, w tym biegunki infekcyjne, poantybiotykowe i biegunki podróżnych,
  • zaburzenia mikrobiomu jelitowego (dysbioza),
  • choroby ogólnoustrojowe przebiegające z wyniszczeniem, w tym choroby nowotworowe,
  • niedobory pokarmowe z niedostateczną podażą błonnika (dieta ubogoresztkowa).

 

Rola kwasu masłowego w chorobach zapalnych jelit

 

Kwas masłowy wykazuje działanie przeciwzapalne. Jego działanie immunoregulacyjne i przeciwzapalne opiera się prawdopodobnie na miejscowym hamowaniu mediatorów stanu zapalnego w nabłonku jelit. Wykazano, że maślan ma zdolność obniżania stężenia cytokin prozapalnych, tj. interleukina 8 (IL-8) i czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α). Dostępne publikacje naukowe potwierdzają redukcję objawów klinicznych NZJ, w tym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, i stanu zapalnego w jelicie w wyniku suplementacji maślanu. Działanie przeciwzapalne maślanu wiąże się prawdopodobnie z hamowaniem aktywacji czynnika jądrowego transkrypcyjnego κB makrofagów (NF-κB), który jest głównym źródłem cytokin w przebiegu procesu zapalnego towarzyszącemu wrzodziejącemu zapaleniu jelita grubego.

Oprócz bezpośredniego działania przeciwzapalnego, warto również wspomnieć o korzystnym wpływie maślanu na „płaszcz” śluzowy. Kwas masłowy pełni rolę w utrzymaniu integralności bariery nabłonkowej przewodu pokarmowego poprzez regulację produkcji składników śluzu (np. mucyny 2) i zapewnienie ciągłości połączeń ścisłych w kosmkach jelitowych. Dlatego kwas masłowy zapobiega zmianom przepuszczalności jelit, a w konsekwencji translokacji lipopolisacharydu (LPS) ze światła jelita do krwi obwodowej. Zwiększone ilości LPS we krwi obwodowej prowadzą do przewlekłego stanu zapalnego.

Troficzny wpływ maślanu na proliferację komórek jelitowych wykazano na modelach zwierzęcych. Suplementacja maślanu sprzyja regeneracji śluzówki jelit. Podanie maślanu stymuluje wydłużenie kosmków w jelicie krętym oraz wzrost głębokości krypt w jelicie ślepym.

Kwas masłowy może poprawiać wyniki badań niektórych parametrów związanych ze stanem zapalnym jelit. Obniża bowiem stężenie kalprotektyny w kale, czyli białka ostrej fazy wykorzystywanego w diagnostyce przewlekłych chorób zapalnych jelit.

Czy wiesz, że...
nukleotydy są niezbędne
do regeneracji
organizmu? 1,2
Dowiedz się więcej
o nukleotydach dietetycznych
Organizm wykorzystuje nukleotydy w procesach3:
regeneracji tkanek wewnętrznych
odbudowy zasobów układu odpornościowego
odbudowy nabłonka śluzowego4
indukcji układu krwiotwórczego
przy odbudowie komórek skóry (gojeniu ran)5
enzymatycznych i metabolicznych
(tzw. metabolizm energetyczny)6
Przypisy

Gawel P., Krolak-Olejnik B.: Lactoferrin supplementation during pregnancy – a review of the literature and current recommendations. Ginekol Pol. 2023, 17.

Jańczuk A., Brodziak A., Czernecki T., Król J.: Lactoferrin—The Health-Promoting Properties and Contemporary Application with Genetic Aspects. Foods. 2023, 12(1): 70.

Paesano R., Pietropaoli M., Gessani S., Valenti P.: The influence of lactoferrin, orally administered, on systemic iron homeostasis in pregnant women suffering of iron deficiency and iron deficiency anaemia. Biochimie. 2009, 91(1): 44-51.

Artym J., Zimecki M., Kruzel ML.: Lactoferrin for Prevention and Treatment of Anemia and Inflammation in Pregnant Women: A Comprehensive Review. Biomedicines. 2021, 9(8).

Modulacja składu mikrobioty jelitowej

 

Maślan wpływa bezpośrednio na florę przewodu pokarmowego. Obecność gatunków bakterii produkujących maślan hamuje wzrost Escherichia coli, Campylobacter spp., Salmonella spp. i Shigella spp. Kwas masłowy może również odgrywać zbawienną rolę w leczeniu infekcji żołądkowo-jelitowych. W eksperymentalnej shigellozie suplementacja SCFA zmniejszyła przekrwienie, naciek komórek zapalnych i cechy martwicze w błonie śluzowej, co skutkowało zmniejszeniem ilości krwi i śluzu w kale.

Kwas masłowy może zwiększać poziom wydzielniczej immunoglobuliny A (sIgA) wytwarzanej m.in. przez komórki błony śluzowej jelit. Jest ona związana z odpornością śluzówkową, czyli pierwszą linią obrony. Niedobory sIgA sugerują zły stanie błony śluzowej jelita, co upośledza pracę układu odpornościowego w całym organizmie.

 

Wpływ kwasu masłowego na stany biegunkowe

 

Maślan wspiera procesy wchłaniania, jak również powoduje zmniejszenie nasilenia dolegliwości i intensywności biegunek. Z tego względu zastosowanie go we wsparciu leczenia biegunek o różnej etiologii znajduje coraz częstsze zastosowanie. Biegunka jest częstym efektem ubocznym antybiotykoterapii. Wykazano ścisły związek między obecnością biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyku, a zmniejszeniem w świetle jelita liczby bakterii produkujących maślan.

Ważną właściwością kwasu masłowego jest pobudzanie wchłaniania zwrotnego wody i sodu w jelicie. Mechanizm działania polega na stymulacji ekspresji białek i aktywności pompy jonowej Na+/H– w błonie komórkowej kolonocytów, czyli komórek nabłonka jelit. Skuteczność kwasu masłowego w zapobieganiu utracie wody, sodu i pozostałych elektrolitów, tj. chloru i potasu, może wyjaśniać potencjalną rolę regulacyjną i ochronną maślanu w stanach klinicznych przebiegających z biegunką o różnej etiologii.

 

Maślan, a czynnościowe zaburzenia jelit

 

Maślan ma właściwości łagodzące ból brzucha poprzez korzystny wpływ na nadwrażliwość receptorów jelitowych, co skutkuje obniżeniem ciśnienia wewnątrzjelitowego. Ponadto poprawia perystaltykę jelit. Banasiewicz i wsp. (2010) wykazali zmniejszenie częstości bólu brzucha podczas wypróżnień u pacjentów z IBS po 4 tygodniach suplementacji kwasu masłowego w dawce 300 mg na dobę. Z kolei po 12 tygodniach suplementacji zaobserwowano zmniejszenie częstości bólu brzucha występującego po posiłku.

Maślan wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe, obniża pH treści jelitowej i zmniejsza ilość drobnoustrojów chorobotwórczych.

Korzystne działanie maślanu wykracza poza jelita i wpływa na różne narządy. Kwas masłowy ma wpływ na homeostazę energetyczną, metabolizm glukozy i lipidów, stres oksydacyjny, jak również sygnalizację neuronalną.

 

Podsumowanie

 

Zastosowanie kliniczne kwasu masłowego jest wielokierunkowe. Suplementacja maślanem stanowi obiecujący element terapii zaburzeń pracy jelit o różnej etiologii, w tym biegunek, stanów zapalnych jelit, czy zaburzeń czynnościowych. Co ważne, podczas leczenia maślanem nie obserwuje się żadnych skutków ubocznych, co potwierdza bezpieczeństwo jego stosowania w praktyce klinicznej.

Katarzyna Szafirska
Dietetyk
Dyplomowany dietetyk kliniczny, certyfikowany specjalista medycyny funkcjonalnej, specjalistka o holistycznym podejściu do zaburzeń hormonalnych i zaburzeń pracy jelit.
Udostępnij
Polecane
suplement diety
Nucleobutin Forte
Nucleobutin Forte to specjalnie opracowane połączenie otoczkowanego maślanu sodu oraz kompleksu pięciu nukleotydów dietetycznych.
suplement diety
Nucleozin Complete
Nucleozin Complete to starannie opracowane połączenie kompleksu pięciu czystych nukleotydów dietetycznych oraz dwóch łatwo przyswajalnych, organicznych form cynku (cytrynianu i glukonianu cynku).
suplement diety
Laktoferin Nucleo
Laktoferin Nucleo to dedykowane połączenie pięciu czystych nukleotydów dietetycznych, najwyższej jakości laktoferyny oraz łagodnej witaminy C.
Bibliografia

Amiri P. i wsp.: Role of Butyrate, a Gut Microbiota Derived Metabolite, in Cardiovascular Diseases: A comprehensive narrative review. Front. Pharmacol. 2021, 12.

Bridgeman SC I wsp.: Butyrate generated by gut microbiota and its therapeutic role in metabolic syndrome. Pharmacol Res. 2020, 160.

Saresella M. i wsp.: Alterations in Circulating Fatty Acid Are Associated With Gut Microbiota Dysbiosis and Inflammation in Multiple Sclerosis. Front Immunol. 2020, 7.

Załęski A., Banaszkiewicz A., Walkowiak J.: Butyric acid in irritable bowel syndrome. Prz Gastroenterol. 2013, 8(6): 350-353.

Makowski Z., Lipiński K., Mazur-Kuśnirek M.: The Effects of Sodium Butyrate, Coated Sodium Butyrate, and Butyric Acid Glycerides on Nutrient Digestibility, Gastrointestinal Function, and Fecal Microbiota in Turkeys. Animals (Basel) 2022, 12(14).

Banasiewicz T., Borycka-Kiciak K., Kiciak A. i wsp.: Butyric acid in bowel inflammations. Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny 2010, 5(5): 251-257.

Radwan K. i Radwan P.: Rola kwasu masłowego w patogenezie i leczeniu chorób jelit. Medycyna faktów 2021, 14(3): 250-257.